ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนบ้านดงสวาง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางอนุชิตา ภาระเวช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนบ้านดงสวาง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร