สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายบุญครอง เสาประธาน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ นายประสิทธิ์ พงษ์ประเสริฐ ผอ.โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ ร่วมตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส