สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพุธที่  10  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น.  นายบวร  เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้  นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางอนุชิตา ภาระเวช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  นายนพณัฐ ชาลีส์ภพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี ออกตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ณ  โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

Cr.  อนุชิตา  ภาระเวช     :  ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร  :  ข่าว