สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกับ พมจ.ยโสธร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยเอก อมรรัตน์  ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  พร้อมด้วย นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวพรนภัส  เมฆไชยภักดิ์  นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ร่วมกับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร  เพื่อหาข้อยุติการเปิดรับเงินบริจาค  ณ  โรงเรียนบ้านหนองเรือ  อำเภอกุดชุม  จังหวัดยโสธร

พรนภัส  เมฆไชยภักดิ์     :    ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร      :    ข่าว