สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  พร้อมด้วย นางสมจิตต์  รวมแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร  ชั้น 3  อาคาร 56 ปี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ  ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

สุจิราภรณ์  เงาศรี     :   ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร  :   ข่าว