สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุให้สถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  มอบหมายให้ ว่าที่ ร้อยเอกอมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นายพิชัย ไกรการ ผอ.โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์  นายสุวิช สรรพาวุธ ผอ.โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ โรงเรียนบ้านหนองโสน  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

อนุชิตา  ภาระเวช     :   ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร  :   ข่าว