สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนบ้านโนนแดง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางอนุชิตา ภาระเวช ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นายสุรศักดิ์ กากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพง นายเข็มชาด พินิจพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าชาด นายเทอดนคร ห้องแซง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ ร่วมตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ณ โรงเรียนบ้านโนนแดง