สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2564

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช และ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางยุภาพรรณ   ศรีบุระ และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 7/2564 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ และนำมาเป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

ประเสริฐศรี  บุญหล้า  :  ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร   :  ข่าว