ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)สังกัด สพป.ยโสธร เขต 2