ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเสนอผลงานและนวัตกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเสนอผลงานและนวัตกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานหรือนวัตกรรมเด่น สามารถเป็นแบบอย่างได้ มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่และนำเสนอผลงานหรือนวัตกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

ศิริลักษณ์  ไหลริน     :   ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร  :   ข่าว