ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

วันที่  19  กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยมี นายดิษฐ  บุบผามาลา ผอ.โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์  พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ  ณ  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

ดิษฐ  บุบผามาลา      :  ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร  :   ข่าว