สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน “เขตสุจริต” ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้ (๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  เวลา ๐๘.๐๐  น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน “เขตสุจริต” ตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  และร่วมตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของสถานศึกษาในสังกัด ณ บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

          

 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ : ภาพ / ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ