ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ และครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)