สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวสุอังวศรี ทองทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ตรวจ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ทั้งหมด 3 โรงเรียน
1.โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง
2. โรงเรียนบ้านโพง
3.โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ
วัตถุประสงค์ของการออก กำกับ ติดตาม เพื่อดูแลให้ความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนให้ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน