สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (Digital Literacy)

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (Digital Literacy) โดยการนำของ นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT พร้อมคณะทำงาน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ