สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมมอบทุนศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้กับครอบครัวเด็กหญิง ผกามาศ แสงฉวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนฮี

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสาวสุอังวศรี ทองทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายพดุงสิทธิ์ ลาวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT และนายชัชชล แก่นบุบผา เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมมอบทุนศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้กับครอบครัวเด็กหญิง ผกามาศ แสงฉวี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดอนฮี ซึงประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านพักทั้งหลัง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนฮีได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว