รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา พร้อมคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

วันที่  2  เมษายน  2564  เวลา  09.00  น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  มอบหมายให้  ว่าที่ ร้อยเอก อมรรัตน์  ศรีขันธ์  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  พร้อมด้วย  นางสาวจริยา  กรุณา  และ นางสาวบุษกร  ศรีชนะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ร่วมให้การต้อนรับ นายออน  กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภาและเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา  พร้อมคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน เยี่ยมชม และศึกษาดูงานเพื่อให้กำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน  โดยมี  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครู และกรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย  ณ  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง   อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร

จริยา  กรุณา     :    ภาพ

วราภรณ์   สิงห์คิบุตร   :   ข่าว