ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวบุษกร ศรีชนะ นางสาวจริยา กรุณา นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมพล ลุนาบุตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแดงหนองแซง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร