ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจ และประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่  19  เมษายน  2564  เวลา  09.30  น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจ และประเมินผลงานเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563  โดยมี  สุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  นางสมจิตต์  รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  และคณะครูที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

ศิริลักษณ์  ไหลริน     :  ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร  :  ข่าว