สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่  19  พฤษภาคม  2564  เวลา  13.30 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่ม  และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ร่วมประชุมทางไกลเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  รวมทั้งการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ  สพป.ยโสธร  เขต 2

ศิริลักษณ์  ไหลริน    :   ภาพ

วราภรณ์  สิงห์คิบุตร  :  ข่าว