รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดยโสธร

วันที่  28  พฤษภาคม  2564  เวลา 09.30 น.  นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี  2563  จังหวัดยโสธร  โดยมี นายชลธี  ยังตรง  ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  เป็นประธานในพิธี  ณ  ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดยโสธร

 

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ  :  ภาพ/ข่าว