ต้อนคณะกรรมการประเมินจากเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดที่ 13 (Custer 13)

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายคชาภัฏ จูมผา รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนบ้านโพง ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี นายสุรศักดิ์ กากแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพง คณะครู/บุคลากรทางการศึกษาบุคลากร นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มห้องแซงร่วมให้การต้อนคณะกรรมการประเมินจากเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดที่ 13 (Custer 13)

นายสุรศักดิ์ กากแก้ว ผอ.รร.บ้านโพง ภาพ/ข่าว