สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่  28  พฤษภาคม  2564  เวลา 13.30 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้  นางสมจิตต์  รวมแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  พร้อมด้วย นางสาวจริยา  กรุณา  นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  และ นางสาวบุษกร  ศรีชนะ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference)  เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ  ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

งานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ  :  ภาพ / ข่าว