สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร (ศอ.ปส.จ.ยส.)

วันที่  28  พฤษภาคม  2564  เวลา 13.30 น.  นายบวร  เทศารินทร์  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางนิตยา  จารุมาศ  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร  (ศอ.ปส.จ.ยส.)  ครั้งที่ 8/2564  ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยโสธร    ณ  ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ศาลากลางจังหวัดยโสธร (ชั้น 3)

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ  :  ภาพ/ข่าว