สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วย สู่เส้นทางครูมืออาชีพ เพื่อชี้แจงในการเตรียมความพร้อมของการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ ภาระเวช นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมโครงการฝึกอบรมครูผู้ช่วย สู่เส้นทางครูมืออาชีพ เพื่อชี้แจงในการเตรียมความพร้อมของการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2