ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ และประเมินการจัดการศึกษา และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2