สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๑

วันนี้ (๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑) เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๑

โดยมี นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ  และแจ้งข้อราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

  • ยอดบริจาคร่วมกันทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ณ วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย
  • นำผู้บริหารระดับสูง สพฐ. และ ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ มอบบ้านพักครูให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลในอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
  • งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ
  • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในระบบ TCAS
  • การนิเทศ ติดตาม การนิเทศแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและตามนโยบายของ สพฐ. ประจำปี ๒๕๖๑

แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.

  • การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โดย คุณครูอารมย์ เหลืองแดง และครอบครัว
  • สพฐ. นำนักกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา พร้อมเดินหน้าจัด “สพฐ. เกมส์”
  • ภาพยนต์สั้น เรื่อง แทนคุณด้วยคราม โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ท่าน ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ สรุปนโยบายต่างๆ จากการรับชมรายการ มอบหมายภารกิจการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของ สพป.ยโสธร เขต ๒   ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

     

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ :  ภาพ / ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ