ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมพิธีทำบุญและเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖ โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  เวลา ๐๗.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงษ์  จำนวน ๙ รูป  และเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๒๖  ณ  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม  อำเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอทรายมูล  ผู้นำชุมชน ชาวบ้านโคกก่อง  ชาวบ้านดอนนกชุม คณะครู และ นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมทำบุญในครั้งนี้

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ  :  ภาพ / ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ