รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2