ประชาสัมพันะ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและเป็นการพิทักษ์ประโยชน์และคุ้มครองผู้บริหารโภคให้ได้รับความปลอดภัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กิจกรรมที่น่าสนใจ