สพป ยโสธร เขต 2 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Vedio Conference

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป ยโสธร เขต 2 เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Vedio Conference พร้อมด้วย นางสมจิตต์ รวมแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายปิยะรัฐ ศรีวะสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสะร เขต 2 ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการประชุม เป็นการชี้แจงแนวทาง สื่อสารสร้างความเข้าใจเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ