ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) โดยมี ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT และบุคลากรในกลุ่มเป็นคณะทำงานในการดำเนินโครงการในครั้งนี้