สพป.ยโสธร เขต 2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุอังวศรี ทองทิพย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักดิ์ นักจิตวิทยา และคณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายอำเภอไทยเจริญ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองนกเขียน อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร รายเด็กชายไหมไทย พรมลัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวนักเรียนที่ประสบภัย