สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจังกร จตุเทน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศีกษา นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในกลุ่ม เข้าร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากท่าน อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2