ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดประเด็นในการจัดทำ PA ตามโครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนประทาย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดประเด็นในการจัดทำ PA ตามโครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนประทาย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รวมถึงบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการกำหนดประเด็นในการจัดทำ PA ชุดที่ 2 ของทีมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด