สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ทางกลุ่มงาน DLICT นำโดย นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT และคณะทำงานจากผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนในสังกัด ซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2