สพป.ยโสธร เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลัก PA (ผ่านระบบ Conference Zoom)

วันที่ 5 ต.ค. 2564 เวลา 13.00 น. นายบวร เทศารินท์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการชี้แจง การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลัก PA (ผ่านระบบ Conference Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2