พุธเช้าข่าว สพฐ.

วันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมชมรายการ”พุธเช้าข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยโสธร เขต 2