มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยดูแล เยียวยาและให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มด้อยโอกาส (กำพร้า)

เมื่อวันพุธที่ 6 ต.ค. 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางนิตยา จารุมาศ ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในกลุ่ม เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยดูแล เยียวยา และให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มด้อยโอกาส (กำพร้า) ของโรงเรียนในสังกัดประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง,โรงเรียนบ้านนาโส่,โรงเรียนบ้านกุดแดง,โรงเรียนบ้านหนองหมี,โรงเรียนบ้านม่วงไข่,โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด,โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี