มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยดูแล เยียวยา และให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มด้อยโอกาส (กำพร้า) ของโรงเรียนในสังกัด

วันที่ 7 ต.ค. 2564 นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางนิตยา จารุมาศ ผอ.ส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากรในกลุ่ม เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยดูแล เยียวยา และให้คำแนะนำปรึกษาแก่นักเรียนในกลุ่มด้อยโอกาส (กำพร้า) ของโรงเรียนในสังกัดประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคำเตย,โรงเรียนป่าตาว,โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส,โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร,โรงเรียนบ้านมันปลา,โรงเรียนบ้านกุดแห่,โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย,โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม