“พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

วันที่ 20 ต.ค. 64 เวลา 08.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางอนุชิตา ภาระเวช ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรภายในกลุ่ม เข้าร่วมชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับฟังนโยบายการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2