ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)