เอกสารประกอบการเบิกเงินสนับสนุน งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารประกอบการเบิกงบประมาณสำหรับ ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
โดยจัดสรรให้กิจกรรมละ 500 บาท (สำหรับครู) และ นักเรียนคนละ 100 บาท เป็นค่าอาหาร พร้อมแนบสำเนาหนังสืออนุญาตไปราช ประกอบการเบิกงบประมาณ

สรุปกิจกรรมแข่งขันบัญชีจัดสรร โรงเรียน

ไปราชการสำหรับครู

Scan2561-11-30_nap silapa