การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ฯ ตำแหน่ง ครู ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก