การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ

วันที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาฯ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากุดชุม 3 (นาโส่ ห้วยแก้ง หนองหมี) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)