ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564/ศึกษาดูงาน

วันที่ 11 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับฟังนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สู่การขับเคลื่อนและแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ และในเวลาเดียวกัน นางสาวจริยา กรุณา และ นางสาวบุษกร ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ ได้ศึกษาดูงานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ