งานกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564

วันที่ 12 พ.ย. 64 เวลา 09.39 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 และ นางสาวจริยา กรุณา นางสาวบุษกร ศรีชนะ ศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมงานกฐินพระราชทานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 ณ วัดเซกาเจติยาราม ตำบลเซกา อำเภอเซกา จึงหวัดบึงกาฬ