การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 10.00 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายจิรวัฒน์ บุญทวี ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์) ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)