ประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอไทยเจริญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น.นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอไทยเจริญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอไทยเจริญ โดยมี นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางชิดชนก ศรีสุข ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย