พิธีรับมอบโดมอเนกประสงค์ พร้อมสนามเด็กเล่น

วันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีรับมอบโดมอเนกประสงค์ พร้อมสนามเด็กเล่น มอบโดยบริษัท ยู อาร์ เคมีคอล จำกัด และบริษัท อุไรพาณิชย์ จำกัด ณ โรงเรียนบ้านหนองบาก อำเภอป่าติ้ว โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมในพิธีรับมอบในครั้งนี้ด้วย